You are offline, the product will be added to cart once you are online on product availability
The products are being added to cart which are added while offline
Previous Next
  Available in Stores

  PART # 821284096

  Trykkføtter for dekksøm

  Specialty type: Reparasjoner og endringer

  Finn produktet hos din nærmeste PFAFF-forhandler

  hero-banner

  Trykkfot for enkel kant

  1. Still inn maskinen på bred dekksøm.

  2. Fest trykkfoten for enkel kant.

  3. Bruk standard søminnstilling, og juster om nødvendig.

  4. Sett stoffkanten inn i den nedre delen på venstre side av foten. Skyv stoffet under trykkfoten og nålene.

  5. Sett pyntebåndet inn i den øverste delen på høyre side av foten. Skyv pyntebåndet mot den bakre delen av foten, forbi nålene, og la det være igjen en kort ende av pyntebåndet bak nålene.

  Tips: Bruk pinsetten til å skyve stoffet og pyntebåndet på plass under nålene.

  6. Senk nålene ned i pyntebåndet og stoffet. Senk trykkfoten for enkel kant.

  7. Hold stoffet i venstre hånd og pyntebåndet i høyre mens du syr.

  Tips: Hvis du vil ha en ferdig stoffkant, presser du en 6 mm fald mot høyre side av stoffet før du skyver det inn i trykkfoten for enkel kant. Blonden dekker trevlekanten på stoffet når den sys på.

   

  Fold- og kantsømsfot (Syr faldsøm og fester blonde i 1 trinn)

  1. Still inn maskinen på bred dekksøm.

  2. Bruk standard søminnstillinger. Juster etter behov.

  3. Fest fold- og kantsømsfoten.

  4. Skyv trevlekanten på stoffet inn i stoffguiden med rettsiden opp.

  5. Skyv stoffet bakover under trykkfoten og nålene.

  6. Legg blonden inn i den høyre blondeguiden, og trekk ut en blondeende på ca. 2,5 cm bak foten. Bruk pinsett om nødvendig.

  7. Senk trykkfoten. Hold stoffet i venstre hånd og blonden i høyre, og begynn å sy. Juster om nødvendig skruen på guiden for å justere sømplasseringen.

   

  Trykkfot for stropper og bånd (bretter raskt stoff og syr det plass)

  1. Still inn maskinen på en bred dekksøm.

  2. Bruk standard søminnstillinger. Juster etter behov.

  3. Klipp til en stoffremse med bredde på 25 mm.

  4. Klipp det øvre hjørnet av remsen i en vinkel på 45 grader for å lage en spiss.

  5. Sett spissen inn i føreren, slik at rettsiden av stoffet vender opp. Dra remsen gjennom sporet og under trykkfoten. Trekk enden av båndet bak foten. Bruk om nødvendig en pinsett til å føre båndet inn i trykkfoten.

  6. Fest trykkfot for stropper og bånd på maskinen.

  7. Skyv stoffremsen ca. 5 cm bak trykkfoten.

  8. Senk trykkfoten. Pass på at de to trevlekantene på båndet er brettet under før du syr. Sy noen få sting. Stopp og klem overtrådene inntil trykkfoten og fortsett å sy.

  9. Hold lett i stoffremsen under den første føreren foran på foten for å sørge for jevn transportering.

  10. Sy med middels hastighet. Pass på at stoffet mates jevnt mens du syr.

  Merk: Sy den brettede stoffremsen uten å legge noe annet stoff under for å lage stropper og beltehemper, eller sy den brettede remsen fast på et annet stoff for å lage en dekorativ effekt.

   

  Transparent dekksømsfot (se stoffet og den opptrukne linjen under foten mens du syr)

  1. Still inn maskinen på en dekksøm eller en kjedesøm.

  2. Bruk en vannløselig merkepenn til å trekke en linje på stoffet for å markere sømlinjen.

  3. Fest den transparente dekksømsfoten.

  4. Bruk standard søminnstillinger. Juster etter behov.

  5. Legg stoffet under trykkfoten og nålene. Begynn å sy på stoffet uten å kjede av først.

  6. Bruk den røde midtmarkeringen på trykkfoten som en veiledning mens du følger linjen som er tegnet på stoffet. 

   

  Passpoalfot med guide (lag kanter, legg med innleggstråd og flotte pyntebånd)

  For kanter - Passpoal:

  1. Still inn maskinen for kjedesøm, bruk standardinnstillinger og nål E.

  2. Sett på snorfoten, legg snoren i sporet nederst på foten, og trekk snorenden ca. 5 cm bak foten.

  3. Klipp deretter en stoffremse på skrå, 25 mm bred.  Legg stoffet rundt snoren foran foten, og skyv det under foten. 

  4. Senk trykkfoten, og sy over snoren og stoffet mens du holder snoren bak foten når du starter.

   

  For legg med innleggstråd:

  1. Still inn maskinen på dekksømbredde, og bruk nålene D og E.

  2. Fest foten og deretter snorguiden.

  3. Før snoren inn i det runde hullet i snorguiden, og plasser den i sporet nederst på snorfoten. 

  4. Legg stoffet med rettsiden opp på toppen av snoren, og skyv det under foten til det er under nålene. 

  5. Senk nålene ned i stoffet. Senk trykkfoten, og begynn å sy med middels hastighet mens du holder snoren bak foten idet du starter.

   

  For dekorativ kanting:

  1. Still inn maskinen på bred flatlock-søm med tre tråder, med dekorativ tråd i sløyfene.

  2. Fest snorfoten og snorguiden, og sett inn et 6 mm bredt bånd med rettsiden ned i den rektangulære åpningen i guiden.

  3. Legg båndet under trykkfoten til høyre for nålen, og la det stikke ut en ende på 5 cm bak foten. Nålen skal gå ned i maskinen like bak kanten på båndet, ikke inn i det.

  4. Sy over båndet for å lage en dekorativ kant.