You are offline, the product will be added to cart once you are online on product availability
The products are being added to cart which are added while offline
Previous Next
  Available in Stores

  PART # 820545096

  Trykkfot for strikk for IDT™-system

  Specialty type: Reparasjoner og endringer

  Finn produktet hos din nærmeste PFAFF-forhandler

  hero-banner

  1. Still inn den mørkegrå nummerskiven på trykkfoten for strikk ved å vri slik at tallet peker mot den lille metallpilen. Jo høyere tall, desto mer vil strikken bli strukket. Stivheten på strikken vil påvirke syresultatet.

  2. Skyv den mørkegrå rullen mot nummerskiven, og løft den opp.

  3. Før strikken inn i den lengre sporåpningen på basen til trykkfoten.

  4. Vri rullen til midtsporet på rullen samsvarer med bredden på strikken, slik at den vil føres rett.

  5. Før rullen ned strikken og klikk den på plass ved å skyve den forsiktig bort fra nummerskiven.

  6. Fest trykkfoten for strikk på symaskinen. Still inn maskinen på vanlig sikksakksøm. Juster stingbredden etter bredden på strikken og stinglengden etter kvaliteten på det strikken og hvor mye rynking som kreves.

  7. Koble inn IDT™-systemet.

  8. Legg stoffet under trykkfoten, og sy. Stoffet vil rynke seg når strikken strekkes og sys på plass.