You are offline, the product will be added to cart once you are online on product availability
The products are being added to cart which are added while offline
Previous Next
  Available in Stores

  PART # 820473096

  Trykkfot for isying av knapp

  Specialty type: Klær

  Finn produktet hos din nærmeste PFAFF-forhandler

  hero-banner

  1. Merk av på stoffet der du vil plassere knappen.

  2. Fest trykkfoten for isying av knapp.

  3. Senk transportøren.

  4. Sett inn knappen mellom det svarte metallstykket og trykkfoten. Forviss deg om at det er to hull i utsparingen av trykkfoten.

  5. Legg stoffet under trykkfoten. Velg knappesting eller sikksakksøm. Senk transportøren.

  6. Velg en bredde som matcher knapphullene. Drei håndhjulet manuelt for å sikre at nålen går inn i venstre hull.

  7. Begynn å sy. Maskinen fester automatisk knappen hvis du bruker knappesting.  Hvis du bruker sikksakksøm, må du sy over knappen fem ganger.

   

  Hvis du vil at knappen skal ha en stamme:

  Skyv plaststykket på trykkfoten mot deg, og plasser det mellom de to hullene på knappen. Når du er ferdig med å sy knappen, trekker du plaststykket tilbake, fjerner knappen fra trykkfoten og klipper av trådene. Kveil opp sytråden, og lag en knute.