You are offline, the product will be added to cart once you are online on product availability
The products are being added to cart which are added while offline
Previous Next
  Available in Stores

  PART # 821283096

  Overlock Feet Kit - Trykkføtter for overlock-søm

  Specialty type: Reparasjoner og endringer

  Finn produktet hos din nærmeste PFAFF-forhandler

  hero-banner

  Rynkefot

  Anbefalte sømmer: 4-tråds overlock, 3-tråds overlock bred.

  Innstillinger: Bruk standardinnstillinger i bruksanvisningen for stinglengde, kuttebredde og trykkfottrykk. Still inn differensialmating på 1,5–2,0.

  1. Still inn overlock-maskinen på ønsket søm.

  2. Fest rynkefoten.

  3. Før inn det nederste stofflaget (stoffet som skal rynkes) mellom stingplaten og rynkefoten helt opp til kniven, med rettsiden opp.

  4. Før inn det øverste stofflaget med rettsiden ned i åpningen på rynkefoten og jevnt med det nederste laget.

  5. Senk trykkfoten, og sy. Før stoffet mot stoffguiden samtidig som du lar det nederste laget mates fritt for å rynke seg.

  Merk: Du kan også rynke et enkelt stofflag ved å legge det under foten og justere stinglengden, differensialmatingen og trådspenningen til ønsket volum.  Når du skal øke rynkevolumet, øker du trådspenningen, stiller inn differensialmatingen på en høyere verdi og justerer stinglengden til en høyere verdi. 

   

  Trykkfot for strikk

  Anbefalte sømmer: 4-tråds overlock, 3-tråds overlock smal.

  Innstillinger: Bruk standardinnstillinger (se bruksanvisningen).

  1. Still inn overlock-maskinen på ønsket søm.

  2. Løsne skruen foran på trykkfoten for elastisk strikk for å frigjøre spenningen på rullen. Sett den elastiske strikken inn i foten.

  3. Fest foten, og dra strikken til den kommer ut bak foten.

  4. Trekk til strammeskruen for å strekke strikken.

  5. Vri håndhjulet for å sy de første stingene for å feste strikken.

  6. Legg stoffet under foten, og sy strikken sammen med stoffet.

  7. Kontroller sømmen, og juster spenningen om nødvendig.

  Merk: For å justere stretchen til strikken, vrir du forlengelsesskruen til høyre for mer stretch, til venstre for mindre stretch, og vær forsiktig så du ikke strekker stoffet mens du syr.

   

  Snorfot - Passpoal

  Anbefalte sømmer: 4-tråds overlock, 3-tråds overlock bred.

  Slik syr du snorer inn i en søm

  1. Legg snoren langs sømlinjen på rettsiden av stoffet. Legg det andre stoffstykket oppå, med rettsidene mot hverandre.

  2. Legg stoffet og snorlagene under snorfoten, med snoren i sporet på undersiden av foten.

  3. Sy snoren inn i sømmen.

  4. Sporet på undersiden av foten fører snoren mens du syr.

   

  Slik lager du passpoal av stoffet

  1. Klipp remser på skrå eller på tvers, som er brede nok til å dekke snoren pluss sømmonnene.

  2. Legg innleggssnoren på vrangen av stoffremsen, og brett stoffet over snoren.

  3. Legg stoffet og snoren under snorfoten, med snoren i sporet på undersiden av foten.

  4. Sy. Sporet på undersiden av foten fører snoren mens du syr.

   

  Tapefot (brukes til å legge sømtape på sømmer for ekstra forsterkning eller for å hindre strekking i 1 enkelt trinn)

  Anbefalt søm: 4-tråds overlock.

  Innstillinger: Bruk standardinnstillinger (se bruksanvisningen).

  1. Plasser sømtapen i førerne på foten.

  2. Fest tapefoten til maskinen.

  3. Juster føreren slik at nålen bare fanger toppkanten av blonden.

  4. Sy sømmen.

  Merk:Fungerer best med 8 mm sømtape.

   

  Trykkfot for usynlig faldsøm og blonder (falder sys, kastes over og klippes i ett trinn)

  Anbefalte sømmer: 4-tråds overlock, 3-tråds overlock bred.

  Innstillinger: Bruk standardinnstillinger (se bruksanvisningen).

  Å sy en usynlig fald 

  1. Velg ønsket søm, og sett på den usynlige faldsømfoten

  2. Brett og press falden på plass. Legg falden tilbake på seg selv mot rettsiden av stoffet. La 1/4" (6mm) av kanten være eksponert.

  3. Legg falden under foten med bretten mot føringen på foten.

  4. Løsne føringsskruen for å justere føringen slik at nålen akkurat treffer tråden i bretten.

  5. Før stoffet mens du syr, og sørg for at bretten alltid ligger mot føreren.

  6. Åpne stoffet, og press lett på vrangsiden.

  Merk: Prøvesy på en stoffbit før du syr prosjektet.

   

  Slik bruker du blonder 

  1. Velg ønsket søm, og sett på den usynlige faldsømfoten

  2. Legg vrangsiden av blonden på rettsiden av stoffet.

  3. Legg under foten med stoffet stikkende ut til høyre for føreren. Toppkanten av blonden vil ligge mot venstre side av føreren.

  4. Løsne føringsskruen for å justere føringen slik at nålen akkurat treffer tråden i blonden.

  5. Før stoffet mens du syr, og sørg for at toppkanten av blonden alltid ligger mot føreren.

  6. Når du er ferdig, åpner du blonden flatt, bretter sømmonnet til baksiden av stoffet og presser.

  7. Gjenta på den andre siden av blonden hvis du bruker innleggsblonde.