You are offline, the product will be added to cart once you are online on product availability
The products are being added to cart which are added while offline
Previous Next
  Available in Stores

  PART # 821082096

  Multi-linje dekorsømsfot

  Specialty type: Reparasjoner og endringer

  Finn produktet hos din nærmeste PFAFF-forhandler

  hero-banner

  Dekorative border:

  1. Koble ut IDT™-systemet.

  2. Fest multi-linje dekorsømsfot.

  3. Velg en dekorsøm.

  4. Trekk opp en linje på stoffet der midten av sømmen skal gå.

  5. Under stoffet legger du stabilisering som kan rives vekk.

  6. Legg stoffet under trykkfoten, og juster den røde markeringen midt i trykkfoten etter linjen på stoffet.

  7. Sy den første raden med dekorsøm.

  8. Velg en annen dekorsøm, eller fortsett med samme søm.

  9. Flytt stoffet mot venstre. Finn ut hvor stor avstand du vil ha mellom radene.

  10. Bruk de horisontale røde linjene til å matche startpunktet for hver rad.

  11. Sy neste sømlinje, og bruk de vertikale røde linjene på trykkfoten som en fører mens du syr.

  12. Flytt stoffet, og sy en ny rad med dekorsøm til venstre for midten.

  13. Fortsett med flere sømmer etter eget ønske for å lage en bredere bord.

  14. Fjern stabiliseringen.

   

  Maxi-sømmer:

  1. Koble ut IDT™-systemet.

  2. Fest multi-linje dekorsømsfot.

  3. Velg en maxi-søm.

  4. Du kan sørge for at sømmen blir rett ved å trekke opp en linje på stoffet langs midten av sømmen du skal sy. Fortsett med å merke av en eller to linjer på hver side av midtlinjen.

  5. Under stoffet legger du stabilisering som kan rives vekk.

  6. Sy forsiktig, og la maskinen styre matingen av stoffet.

  7. Hold de opptrukne linjene og de loddrette røde linjene på begge sider av trykkfoten parallelle mens du syr.

  8. Fjern stabiliseringen.