You are offline, the product will be added to cart once you are online on product availability
The products are being added to cart which are added while offline
Previous Next
  Available in Stores

  PART # 820248096

  Glidelåsfot for IDT™-system

  Specialty type: Reparasjoner og endringer

  Finn produktet hos din nærmeste PFAFF-forhandler

  hero-banner

  Sentrert glidelås (skjult på begge sider):

  1. Kast over sømmonnene. Føy sammen stofflagene, rettside mot rettside, med en standardsøm opp til glidelåsinnsettingsmerket.

  2. Tråkle sammen resten av sømmen. Press opp sømmen.

  3. Tråkle glidelåsen på plass ved å sentrere glidelåstennene langs tråklesømmen og med glidelåstrekkeren forlenget forbi oversiden av plaggets kant.

  4. Fest glidelåsfoten til maskinen.

  5. Plasser kanten på glidelåsfoten nær glidelåstennene, og flytt nålen for å sy 6–10 mm bort fra midten av sømlinjen. Sy langs begge sidene og på tvers av bunnen av glidelåsen med en rettsøm.

  6. Fjern tråklestingene.