You are offline, the product will be added to cart once you are online on product availability
The products are being added to cart which are added while offline
Previous Next
  Available in Stores

  PART # 821220096

  admire™ air 5000 Utility Feet Kit

  Specialty type: Reparasjoner og endringer

  Finn produktet hos din nærmeste PFAFF-forhandler

  hero-banner

  Tilbehør for rynkesøm.

  1. Still inn maskinen på overlock-søm med to nåler og fire tråder.

  2. Åpne sidedekselet for å feste.  Løsne festeskruen og drei armen på tilbehøret for rynkesømmen mot deg.  Sett festeplaten på festeskruen, og skyv den til venstre så langt den går før du trekker til festeskruen. Hev transportøren til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg og løsne vingeskruen. For det siste trinnet roterer du armen, setter den på transportøren og trekker til vingeskruen.

  3. Når du skal sy, legger du to stoffstykker med rettsidene mot hverandre.  Det nederste stofflaget vil rynke seg, så dette stykket bør du kutte dobbelt så langt som det øverste. Prøvesy på noen stoffrester fra prosjektet ditt. Still hjulet for differensialmating på 1, og roter ut armen.  Legg stoffet under trykkfoten, og sy 2 eller 3 sting (uten å stikke armen inn mellom stoffene). Deretter dreier du håndhjulet til nålen trenger gjennom stoffene og hever trykkfoten.  Still hjulet for differensialmating på ønsket tall (f.eks. 2.0), og stikk armen inn mellom stoffene. Senk trykkfoten og sy igjen, og før de 2 lagene med hendene.

   

  Usynlig faldsømfot

  1. Still inn maskinen på vanlig overlock-søm med én nål og tre tråder (ved hjelp av høyre nål).

  2. Skift ut foten med usynlig faldsømfot.

  3. Brett opp falden, og press.  Brett ned kanten til høyre side av stoffet, og plasser stoffet med vrangsiden opp slik at den brettede kanten er til venstre for stofføreren.

  4. Drei justeringsskruen til nålen bare så vidt treffer kanten av bretten.

  5. Pass på at nålen treffer kanten på falden når du syr.

  6. Åpne falden, og press.

   

  Rynkefot

  1. Still inn maskinen på overlock-søm med to nåler og fire tråder.

  2. Festes ved å plassere trykkfoten slik at tappen på foten ligger like under sporet på holderen.

  3. Senk trykkfotholderen for å låse foten på plass. Hev trykkfotløfteren for å kontrollere at trykkfoten sitter fast.

  4. Når du skal fjerne den, løfter du nålen og trykkfoten før du trykker på spaken som sitter på baksiden av fotholderen.  

   

   Elastisk rynkefot  (bruk 3,5 – 6,8 mm sideelastisk bånd)

   1. Åpne sidedekselet og løsne festeskruen for å stille inn på elastisk rynkesøm. Sett festeplaten på festeskruen, og trekk til skruen. Deretter legger du det elastiske båndet på støtteplaten, der du innretter langs høyre kant båndet til linjen på støtteplaten. Trekk ut ca. 5 cm bånd. Lukk holdeplaten, og fest enden med låsen.  Juster glideplaten i henhold til bredden på det elastiske båndet. Pass på at båndet ikke kuttes av den øvre kniven, og lukk sidedekselet.

   2. Når du skal sy, legger du stoffet under det elastiske båndet og legger dem under trykkfoten. Sy sammen stoffet og det elastiske båndet. 

   3. Når du skal justere rynken, dreier du vingeskruen med urviseren for å øke rynkene, og mot urviseren for å redusere rynkene.

    

   Tekstilfører

   1. Når du skal feste, åpner du sidedekselet, løsner festeskruen og skyver festeplaten på skruen så langt til venstre som den går.  Trekk til skruen, og lukk sidedekselet.

   2. Skyv stofflederen til ønsket posisjon for å føre kanten av stoffet. Ikke bruk den øvre kniven når du syr sømmer med jevn bredde ved flatlock-overkastsøm med dekorativ tråd, tucksøm, osv.